Eko

Poznáte význam ekologických pojmov? Zorientujte sa v terminológii

Ekologickým témam sa venujeme neustále. Každý mesiac vám prinášame tipy, rady či zaujímavosti, ako meniť bežné plasty za ich ekologickejšie varianty. V článkoch sa tak občas vyskytnú rôzne eko pojmy, ktoré ale nemusia byť známe každému. Prinášame vám preto vysvetlenie najčastejšie používaných ekologických pojmov a výrazov.

Bioplast

Ako prvý si vysvetlíme pojem bioplast, ktorý spomíname takmer v každom článku. Bioplasty sú plasty vyrobené z biomasy a na prvý pohľad vyzerajú rovnako, ako bežné plasty. Od klasických plastov sa ale líšia tým, že väčšinu z nich možno biologicky degradovať a nie sú pre prírodu takou záťažou, ako bežné plasty na báze ropy.

Biodegradovateľný (plast)

Slovíčko biodegradovateľný je taktiež často využívaným výrazom. Čo ale predstavuje biodegradovateľný plast v praxi? Takýto materiál je úplne rozložiteľný na oxid uhličitý, metán, vodu, biomasu a anorganické zlúčeniny. Biodegradovateľné plasty si ale netreba zamieňať s pojmom kompostovateľný plast. Kompostovateľné plasty sú len podskupinou biodegradovateľných plastov.

Pro-degradovateľné” podmienky

Medzi pro-degradovateľné podmienky, a teda podmienky vhodné na degradáciu, čiže rozklad materiálu, patrí vlhko a teplo. Ak máme rozložiteľný odpad na skládke, vlhkosť je možné získať napríklad zrážkami. V zimnom období je ale ideálnym priestorom na rozklad kompost, s teplotou okolo 50-60 stupňov.

Vermikompostovanie

Jednou z najmodernejších foriem kompostovania je práve vermikompostovanie. Je to metóda, pri ktorej dochádza k rozkladu organického materiálu pomocou dážďoviek. Zaobstarať si tak môžete aj domáci vermikompostér, ktorý vám pomôže v domácom odpadovom hospodárstve.

Zero Waste

Zero waste alebo po slovensky „život bez odpadu“ je označenie pre životný štýl, ktorý uznáva, respektíve podporuje využívanie zdrojov, ale bez tvorby akékoľvek odpadu.

Recyklácia

Proces opätovného využitia použitých materiálov sa nazýva recyklácia. Aj takto by sme mohli vystihnúť jej gro. Recykláciou dokážeme zabrániť plytvaniu zdrojov a pomáha redukovať množstvo spotrebovanej energie pri získavaní surovín na výrobu nových produktov.  

Upcyklácia

Upcyklácia je jednoducho opätovné použitie materiálu, bez znehodnotenia jeho kvality a zloženia. Zjednodušene povedané, je to zrecyklovanie starého oblečenia, ktorému vdýchnete nový život. Tento pojem je známy najmä tým, ktorí uznávajú udržateľnosť v móde.

Swap

Aj tento pojem patrí medzi tie novodobé a ešte stále sa len dostáva do povedomia širokej verejnosti. SWAP je jednoducho vzájomná výmena oblečenia a zároveň účinný spôsob, ako dať svojmu oblečeniu druhú šancu. Je to naozaj pekný spôsob šetrenia životného prostredia. Nielenže urobíte radosť sebe, ale aj druhým, ktorým môže vaše oblečenie spraviť radosť a dobrú službu.