Kto sme?

Sme veľkoobchod zameraný na predaj ekologických a rozložiteľných obalov pre gastro. Snažíme sa byť ekologickí a vieme, že ak chceme niečo vo svete zmeniť, musíme začať od seba.

Aj to je jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli pre ekologické a rozložiteľné obaly. Takéto obaly nám pomáhajú minimalizovať odpad a zároveň nezaťažujú životné prostredie. A práve o to sa snažíme.

Čo u nás nájdete?

V našom obchode nájdete predovšetkým produkty vyrobené z recyklovaných či prírodných materiálov, prípadne materiálov, ktoré pochádzajú z udržateľných zdrojov. Ide o recyklovateľné, rozložiteľné alebo kompostovateľné obaly pre gastro, ktoré sú využiteľné pre donáškové služby, street food, reštaurácie, ale aj pre balenie širokého spektra výrobkov.

Našou motiváciou je eliminovať tony odpadu v oceánoch, v telách uhynutých rýb, ale aj na iných miestach na Zemi. Máme potrebu prispieť k tejto zmene  a veríme, že kúpou rozložiteľných nádob a obalov k zmene prispejete spolu s nami aj vy.

Životné prostredie chránime separovaním. Sami triedime odpad na plasty, papier, sklo, použité batérie a biologicky rozložiteľný odpad. Myslíme aj na šetrenie vody a do obchodu si, samozrejme, nosíme vlastnú textilnú tašku.

Prečo byť ekologický?

K nášmu záujmu, ponúkať vám rozložiteľné ekologické obaly, prispela aj legislatíva, ktorá postupne zakazuje predaj a používanie jednorazových plastov.

Poslanci Európskeho parlamentu  totiž schválili celoeurópsku stratégiu pre plasty, čo v praxi znamená, že plasty, ktoré tvoria viac ako 70% odpadu v moriach, budú na trhu EÚ zakázané od roku 2021.

Prečo byť ekologický?

K nášmu záujmu, ponúkať vám rozložiteľné ekologické obaly, prispela aj legislatíva, ktorá postupne zakazuje predaj a používanie jednorazových plastov.

Poslanci Európskeho parlamentu  totiž schválili celoeurópsku stratégiu pre plasty, čo v praxi znamená, že plasty, ktoré tvoria viac ako 70% odpadu v moriach, budú na trhu EÚ zakázané od roku 2021.

Rozložiteľné obaly

Niektoré z našich obalov sú úplne rozložiteľné v prírode. Iné sú zase kompostovateľné riadeným procesom.

Výhody ekologických obalov

Naše obaly nezaťažujú životné prostredie a ich hlavnou úlohou, najmä vďaka ich vlastnosti rozložiť sa, je minimalizácia odpadu.

Prírodné eko materiály

Naše obaly sú vyrobené z prírodných materiálov, ako bambus, cukrová trstina, bioplast, palmový list, drevo, rastlinný škrob, papier.

Kvalitné a bezpečné výrobky

Prírodné materiály na kvalite rozložiteľných obalov neuberajú. Niektoré z nich sú dokonca na nerozoznanie od tých plastových.

Rozložiteľné obaly

Niektoré z našich obalov sú úplne rozložiteľné v prírode, a teda v pôde a vo vode. Iné sú zase kompostovateľné riadeným procesom.

Výhody ekologických obalov

Naše obaly nezaťažujú životné prostredie a ich hlavnou úlohou, najmä vďaka ich vlastnosti rozložiť sa, je minimalizácia odpadu.

Prírodné eko materiály

Naše obaly sú vyrobené z materiálov, ako bambus, cukrová trstina, bioplast, palmový list, drevo, rastlinný škrob, celulóza a pšenica.

Kvalitné a bezpečné výrobky

Prírodné materiály na kvalite rozložiteľných obalov neuberajú. Niektoré z nich sú dokonca na nerozoznanie od tých plastových.

Pridajte sa k nám a pomôžte nám eliminovať odpad a tým pomôcť aj životnému prostrediu.