Eko

Eko obaly: Rozhodujúci faktor pre mileniálov a generáciu Z

Spoznajte svojich zákazníkov. Spoznajte generáciu Y a generáciu Z. V dnešnom článku vám prezradíme, kto patrí do gen Y a gen Z, ako sa spotrebitelia z týchto demografických skupín odlišujú od ostatných, a prečo by vás to malo zaujímať.

Kto sú príslušníci generácie Y a Z

Generácia Y, známa tiež pod pojmom mileniáli, zahŕňa ľudí vo veku od 28 do 43 rokov, narodených v rokoch 1981 až 1996. Generáciu Y odborníci delia ešte na podskupiny Y.1 a Y.2. Toto rozdelenie je nevyhnutné, pretože široké rozpätie medzi miléniami spôsobuje, že sa príslušníci tejto jednej generácie často nachádzajú v úplne iných životných fázach.

Generáciu Z tvoria ľudia vo vekovom rozpätí 12 až 27 rokov, ktorí sa narodili v rozmedzí rokov 1997 až 2012. Generácia Z predstavuje prvú generáciu, ktorá vyrastala výlučne v digitálnom prostredí, s neobmedzeným prístupom na internet – príslušníci tejto skupiny sa preto niekedy nazývajú aj digitálni nomádi.

Obe demografické skupiny tvoria veľkú časť vašich zákazníkov. Pre úspešné podnikanie potrebujete poznať potreby a očakávania generácie Y aj generácie Z.

Najnovšie spotrebiteľské prieskumy o mileniáloch a generácii Z

Spotrebiteľský prieskum z roku 2021 zistil, že viac ako 42 % zákazníkov z generácie Y a takmer 39 % zákazníkov z generácie Z uprednostňuje udržateľné produkty a služby.

Jedlo z reštaurácií a na donášku nie je výnimkou. Potvrdzuje to aj štúdia z roku 2022, podľa ktorej je až 73 % mladých ľudí z Generácie Z presvedčených, že si ich rovesníci uvedomujú dopad potravín a obalov na životné prostredie.

Podľa prieskumu organizácie Food Institute sú hodnoty, ako etickosť a udržateľnosť kľúčové pri výbere jedla až u troch z piatich zákazníkov narodených v rokoch 1981 až 1996.

Príslušníci generácie Y a Z sú známi aj ako zelení spotrebitelia.

Prečo sa však tieto demografické skupiny starajú o udržateľnosť a etickosť jedla viac ako predchádzajúce generácie? Dôvod je jasný.

Nové ekonomické a ekologické výzvy generácií Y a Z

Podľa kanadskej prieskumnej spoločnosti GlobeScan, generácia Y a Z čelí úplne novým ekonomickým a ekologickým výzvam. Výzvam, ktoré predchádzajúce generácie nepoznali. Práve títo spotrebitelia preto ľahšie začlenia udržateľnosť aj do svojho každodenného života a návykov. Rovnako je pravdepodobnejšie, že pred neekologickými značkami a obalmi na jedlo uprednostnia značky a obaly, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu.

Príklady z praxe: Ako generácia Y a Z uprednostňuje eko obaly

Existuje mnoho príkladov, kedy príslušníci generácie Y uprednostnili eko obaly na jedlo pred plastovými.

Zaujímavé zistenia priniesla napríklad prípadová štúdia švajčiarskej nadnárodnej spoločnosti Tetra Pak. V hĺbkových rozhovoroch sa ukázalo, že až ¾ opýtaných vo veku 28 až 43 rokov si pri výbere v obchode dá do košíka skôr polievku v papierovom obale než v konzerve. Dôvodom je jednoduchšia recyklácia.

Ekologické obaly sú pri výbere rozhodujúci faktor.

Mladšia generácia Z je pri výbere jedla a značiek ešte dôkladnejšia a environmentálne uvedomelejšia. V porovnaní s ostatnými spotrebiteľmi, zákazníci z generácie Y skôr odmietnu kúpu potravín, ktoré cestovali polovicu zemegule.

Potvrdzujú to aj výsledky spotrebiteľského prieskumu prezentované na Future of Food Conference 2021. Anketári zistili, že až 74 % respondentov považuje lokálnu produkciu potravín za jedno z kľúčových kritérií pri výbere jedla.

Stále pribúdajú nové a nové štúdie a prieskumy, ktoré potvrdzujú, že tieto demografické skupiny majú jasné očakávania. Nastáva čas na zmenu.

Pridajte sa k udržateľným značkám ešte dnes.

Máte otázky? Poraďte sa s nami

Ak potrebujete poradiť s výberom, prípadne máte záujem o ďalšie informácie k ekologickým obalom s brandingom na mieru, my v NidEko vám ochotne poradíme.